เครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกาย บุคคลและตรวจอาวุธโลหะ (Metal & Temperature Gate Walkthrough Gate)

สแกนอุณหภูมิร่างกาย บุคคลและตรวจอาวุธโลหะ Gate Walkthrough (Metal & Temperature Gate Walkthrough ) สามารถสแกนตรวจวัดอุณหภูมิของบุคคลป้องกัน บุคคลที่มีไข้ ที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีโรคที่ติดต่อได้เข้ามาในอาคารสถานที่ โดยไม่ต้องใช้คน/พนักงาน มาคอยถือปืนวัดอุณหภูมิ ยิงวัดที่ศรีษะที่อาจจะทำให้เกิดการติดต่อเข้ามาภายในบริษัท และเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลไม่คุ้มค่า


The infrared temperature controlled metal security door is used for detecting security and human body temperature measurement.The structureis simple and convenient , the digital display tube can display the results of security inspection and temperature detection, and also has the function of automatic alarm.

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม: ติดต่อ